Trang chủ » Thuốc bảo vệ thực vật / Pesticide » DV vệ sinh CN / Industrial sanitation service
xua đuổi chuột.bản chuẩn

Tên thương mại: Xua đuổi chuột Chivy CÔNG NGHỆ MỚI AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ XE! Thành phần: -Menthol ≥ 1% (w/w) -Phụ gia vừa đủ: 99% (w/w) Quy cách sản phẩm – Chai 220ml, 12 chai/thùng Giá bán lẻ: 499.000đ/chai

Xophic 100ml

 Tên thương mại: Xophic Annong 300EC Thành phần: Pretilachlor…. 300g/l(chất diệt cỏ) Fenchlorim….100g/l(chất an toàn)  Quy cách: -Chai 100ml, thùng 100 chai (xem chai) -Chai 50ml, Thùng 200 chai (xem chai)

Cop250gW

Tên thương mại: Copforce Blue 51WP Thành phần: Zineb 34% + Copper Oxychloride 17% Quy cách: _ Gói 30gr (trắng), thùng 400 gói (4 hộp x 100 gói x 30g) (Xem nhãn) _ Chai 45g, thùng 150 chai (Xem Chai) _ Gói 50gr, thùng 200 gói (4 hộp x 50 gói x 50g) (nhãn mới) _ Gói 100gr, […]

lionking50wg10gtnx

Tên thương mại: Lion Kinh 50WG Thành phần: Emamectin benzoate 5%(w/w) Quy cách: – Gói 8gr, thùng 1.000 gói (10hộp x 100gói x 8g) (Xem nhãn) – Gói 10g Trâu vàng, thùng 1000gói (10hộp x 100gói x 10g) (Xem nhãn) – Gói 10g Hổ Chúa, thùng 1000gói (10hộp x 100gói x 10g) (Xem nhãn) – […]

3

Tên thương mại: LionKinh 50EC Thành phẩn: Emamectin benzoate…50g/l Quy cách: – Loại 50ml, thùng 100 chai (xem nhãn) (xem chai) – Loại 100ml, thùng 100 chai (xem nhãn) (xem chai)

1

Tên thương mại: Kitini Super 750WP Thành phần: Fenoxanil……..200g/kg Sulful…………350g/kg Tricyclazole…..200g/kg Quy cách: Gói 15gr, thùng 400 gói (8 hộp x 50 gói x 15g)

Dosay250gHT

Tên thương mại: Dosay 45WP Thành phần: Cymoxanil 4% + Zineb 12% + Copper Oxychloride 29% Quy cách: – Gói 20gr, thùng 500gói (4 hộp x 125 gói x 20g) (xem nhãn) – Gói 30gr, thùng 400gói (4 hộp x 100 gói x 30g) (xem nhãn) – Gói 35gr, thùng 400gói (4 hộp x 100 […]