Trang chủ » Thuốc trừ bệnh / Fungicide » DV vệ sinh CN / Industrial sanitation service
Cop250gW

Tên thương mại: Copforce Blue 51WP Thành phần: Zineb 34% + Copper Oxychloride 17% Quy cách: _ Gói 30gr (trắng), thùng 400 gói (4 hộp x 100 gói x 30g) (Xem nhãn) _ Chai 45g, thùng 150 chai (Xem Chai) _ Gói 50gr, thùng 200 gói (4 hộp x 50 gói x 50g) (nhãn mới) _ Gói 100gr, […]

1

Tên thương mại: Kitini Super 750WP Thành phần: Fenoxanil……..200g/kg Sulful…………350g/kg Tricyclazole…..200g/kg Quy cách: Gói 15gr, thùng 400 gói (8 hộp x 50 gói x 15g)

Dosay250gHT

Tên thương mại: Dosay 45WP Thành phần: Cymoxanil 4% + Zineb 12% + Copper Oxychloride 29% Quy cách: – Gói 20gr, thùng 500gói (4 hộp x 125 gói x 20g) (xem nhãn) – Gói 30gr, thùng 400gói (4 hộp x 100 gói x 30g) (xem nhãn) – Gói 35gr, thùng 400gói (4 hộp x 100 […]