Trang chủ » Thuốc trừ cỏ / Herbicide » DV vệ sinh CN / Industrial sanitation service
Xophic 100ml

 Tên thương mại: Xophic Annong 300EC Thành phần: Pretilachlor…. 300g/l(chất diệt cỏ) Fenchlorim….100g/l(chất an toàn)  Quy cách: -Chai 100ml, thùng 100 chai (xem chai) -Chai 50ml, Thùng 200 chai (xem chai)