Trang chủ » Thuốc trừ sâu / Insecticide » DV vệ sinh CN / Industrial sanitation service
lionking50wg10gtnx

Tên thương mại: Lion Kinh 50WG Thành phần: Emamectin benzoate 5%(w/w) Quy cách: – Gói 8gr, thùng 1.000 gói (10hộp x 100gói x 8g) (Xem nhãn) – Gói 10g Trâu vàng, thùng 1000gói (10hộp x 100gói x 10g) (Xem nhãn) – Gói 10g Hổ Chúa, thùng 1000gói (10hộp x 100gói x 10g) (Xem nhãn) – […]

3

Tên thương mại: LionKinh 50EC Thành phẩn: Emamectin benzoate…50g/l Quy cách: – Loại 50ml, thùng 100 chai (xem nhãn) (xem chai) – Loại 100ml, thùng 100 chai (xem nhãn) (xem chai)

31

Tên thương mại: Perannong 500EC Thành phần: Permethrin………500g/lit Quy cách: – Gói 10ml, thùng 1.000 gói (20 hộp x 50 gói x 10ml) – Gói 20ml, thùng 500 gói (Xem nhãn)

28

Tên thương mại: Ankamec 4.5EC Thành phẩn: Abamectin…4.5%w/w Quy cách: – Loại 100ml, thùng 100 chai (xem nhãn) (xem chai) – Loại 240ml, thùng 60 chai (xem nhãn) (xem chai) – Loại 450ml, thùng 40 chai (xem nhãn) (xem chai)

23

Tên thương mại: Dragon 700EC Thành phần: Cypermethrin…110g/lit Chlorpyrifos Ethyl…590g/lit Quy cách: – Loại 100ml (chai vuông), thùng 100 chai (Xem nhãn) (Xem chai) – Loại 100ml (chai tròn), thùng 100 chai (Xem nhãn) (Xem chai) (chai tròn ruộng lúa) – Loại 100ml (chai tròn mới), thùng 100 chai (Xem nhãn) (Xem chai) – Loại 240ml, […]

16

Tên thương mại: Supercheck 500WP Thành phần: Nitenpyram….300g/kg Pyriproxyfen ……200g/kg Quy cách: _ Gói 10gr, thùng 400 gói (8 hộp x 50 gói x 10g)