Hình ảnh kết quả xử lý bệnh Sương Mai (Mốc Sương) và Giả Sương mai trên giống dưa chuột Nhật Bản xuất khẩu tại Đông Lỗ – Hiệp Hòa – Bắc Giang bằng Dosay 45WP vụ xuân 2017.

Hình ảnh kết quả xử lý bệnh Sương Mai (Mốc Sương) và Giả Sương mai trên giống dưa chuột Nhật Bản xuất khẩu tại Đông Lỗ –  Hiệp Hòa – Bắc Giang bằng Dosay 45WP vụ xuân 2017.z642844693529_4cdfb24243eae466869845d416a5372b z642845877311_2e047124248e81ac589a7b837a366244