trenre


Phân bón lá sinh học cao cấp Amio – 01

HIỆU BÒ TÓT 

Thành phần : 

– Axit amin : 20gr/lít

 • – Đạm tổng số : 5%
 • – Lân hữu hiệu : 3%
 • – Kali hữu hiệu : 3%
 • – Canxi (Ca) : 0.06%
 • – Mangan (Mn) : 250 ppm
 • – Kẽm (Zn) : 650 ppm
 • – Đồng ( Cu) : 250 ppm
 • – Bo (Bo) : 50 ppm
 • – pHH20 : 6
 • – Tỉ trọng : 1,12
 • Quy cách : Chai 25ml, thùng 200 chai