Chivy250ml

Sản phẩm Chivy
Côn trùng bay đi

Sản phẩm Chivy

  • Loại 250ml: 40 chai/thùng
  • Thành phần:
  • Ca……………300ppm
    • Cu……………100ppm
    • B……………2.000ppm
    • Phụ gia đặc biệt chiết xuất từ thảo dược.

Công dụng:
Làm mướt lá, bóng quả, hạn chế rụng hoa và quả non.
Sản phẩm có phụ gia đặc biệt chiết xuất từ thảo dược làm cho công trùng tránh xa cây trồng nhờ cơ chế mùi hương.
Một số côn trùng chích hút thân mềm có cánh như: Ruồi vàng đục quả, muỗi hành, bọ xít muỗi… gây hại rất lớn cho cây trồng đặc biệt là giai đoạn ra hoa, mang trái trước thu hoạch và bảo quản.
Ngoài ra sản phẩm còn có tác dụng tăng sinh trưởng cho cây trồng.
Có thể pha chung với hầu hết các loại thuốc BVTV.

Sản phẩm không độc hại với người và môi trường

Không thời gian cách ly.