xua đuổi chuột.bản chuẩn

Sản phẩm Xua đuổi chuột
Chivy

Tên thương mại: Xua đuổi chuột Chivy

CÔNG NGHỆ MỚI AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ XE!

Thành phần:

-Menthol ≥ 1% (w/w)