1

Thuốc trừ bệnh đạo ôn
Kitini Super 750WP

Tên thương mại: Kitini Super 750WP
Thành phần:
Fenoxanil……..200g/kg
Sulful…………350g/kg
Tricyclazole…..200g/kg
Quy cách: Gói 15gr, thùng 400 gói (8 hộp x 50 gói x 15g)