1

Thuốc trừ sâu Badannong 95SP

Tên thương mại: Badannong 95SP
Thành phẩm: Cartap……95%
Quy cách: Loại 20gr, thùng 500 gói