23

Thuốc trừ sâu
Dragon 700EC

Tên thương mại: Dragon 700EC
Thành phần:
Cypermethrin…110g/lit
Chlorpyrifos Ethyl…590g/lit
Quy cách:
– Loại 100ml (chai vuông), thùng 100 chai (Xem nhãn) (Xem chai)

– Loại 100ml (chai tròn), thùng 100 chai (Xem nhãn) (Xem chai) (chai tròn ruộng lúa)

– Loại 100ml (chai tròn mới), thùng 100 chai (Xem nhãn) (Xem chai)

– Loại 240ml, thùng 40 chai (Xem nhãn) (Xem chai)
– Loại 450ml, thùng 40 chai (Xem nhãn) (Xem chai)