16

Thuốc trừ rầy
Supercheck 720WP 10g

Tên thương mại: Supercheck 500WP
Thành phần:
Nitenpyram….300g/kg
Pyriproxyfen ……200g/kg
Quy cách: _ Gói 10gr, thùng 400 gói (8 hộp x 50 gói x 10g)