Sự kiện / Events

tải xuống

Giải pháp sử dụng phân bón lá có phụ gia chiết xuất từ thảo dược để phòng chống Ruồi đục quả để nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn quả vf rau quả

Giải pháp sử dụng phân bón lá có phụ gia chiết suất từ thảo dược để phòng chống Ruồi đục quả và nâng cao năng suất, chất lượng của cây ăn quả và rau quả 1. Đặt vấn đề – Ruồi đục quả là loài đặc hữu thuộc vùng Đông Nam Á, tuy nhiên vì […]